دستگاه حضور و غیاب تراست وان گلوبالtrustone global TSG-750 به دلیل استفاده از سنسور پلیمری تشخصی اثر انگشت در کمتز از 0.2 ثانه را دارد. سرعت بینظیر تشخیص اثر انگشت معیوب, آلوده و جوهری دارد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 دستگاه حضور و غیاب TSG 750, سنسور پلیمری LE , دستگاه حضور و غیاب تراست وان گلوبال Trust one Global TSG 750 550 دستگاه حضور و غیاب تراست وان گلوبالtrustone global TSG-750 به دلیل استفاده از سنسور پلیمری تشخصی اثر انگشت در کمتز از 0.2 ثانه را دارد. سرعت بینظیر تشخیص اثر انگشت معیوب, آلوده و جوهری دارد. رتبه:5.0

دستگاه حضور و غیاب TSG 750

ورود اعضــــاء

آمار سایت

بازدید روز
۱۳۴
بازدید دیروز
۶۴۲
بازدید ماه
۱۳۷۴
بازدید کل
۶۷۱۰۳۱
افراد آنلاین