برد هوشمند E-board یک تخته هوشمند دیجیتال است که با استفاده از انگشتان دست ویدئو پروژکتور را هوشمند می کند وامکان کار با نور تابیده شده از طریق ویدئو پروژکتور را با استفاده از انگشت دست کنترل کرده و انگشتان فرد را به موس تبدیل می کند. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 برد هوشمند EBoard LEgamaster, برد هوشمند مدارس، برد هوشمند دانشگاه ها، برد هوشمند ارزانقیمت، برد هوشمند ضد ضربه برد هوشمند E-board یک تخته هوشمند دیجیتال است که با استفاده از انگشتان دست ویدئو پروژکتور را هوشمند می کند وامکان کار با نور تابیده شده از طریق ویدئو پروژکتور را با استفاده از انگشت دست کنترل کرده و انگشتان فرد را به موس تبدیل می کند. رتبه:5.0

بردهوشمند ای برد E-board

ورود اعضــــاء

آمار سایت

بازدید روز
۶۳
بازدید دیروز
۶۴۲
بازدید ماه
۱۳۰۳
بازدید کل
۶۷۰۹۶۰
افراد آنلاین