تفاوت دستگاه حضور و غیاب و دستگاه کنترل تردد

۱۳۹۶/۱۱/۱۶


بسیاری از دستگاه های حضور و غیاب شامل خروجی اکسز می باشند و می توانند به صورت کنترل تردد عمل کنند در واقع کنترل تردد شامل  اثرانگشت و تشخیص چهره  و ... است .

دستگاه های حضور و غیاب به صورت آنلاین به قفل برقی متصل می شوند و اجازه ورود و خروج  افراد توسط اثرانگشت و تشخیص چهره و .... انجام می شود .

دستگاه های کنترل تردد برای مکان هایی که نیاز به امنیت بالایی دارند و می بایست  برای ورود و خروج  مراقبت های بسیاری لازم دارند استفاده می شود مانند بیمارستان و سازمان های دولتی و دانشگاه و آزمایشگاه و  ...

 دستگاه های حضور و غیاب می توانند مانند دستگاه کنترل تردد عمل کنند اما برای مکان هایی که  نیاز به مراقبت های بسیاری دارند بهتر است از دستگاه کنترل تردد استفاد کرد